Послуги

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Київспецмонтаж» станом на дату складання переліку акціонерів (осіб), які мають право на участь у загальних Зборах акціонерного товариства 25.05.2021 р.


Станом на 20.05.2021 року, згідно даних переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних Зборах акціонерного товариства:

- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Київспецмонтаж» становить 2000  (дві тисячі );
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київспецмонтаж» становить 1925 (одна тисяча дев'ятсот двадцять п'ять). 

 


24.05.2021