Послуги

Документи

1. Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів 12.07.2022
2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
3. Перелік документів, що має надати акціонер