Послуги

Документи

1. Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів 12.07.2022
2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
3. Перелік документів, що має надати акціонер
4. Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного загальних зборів (12.07.2022)
5. Бюлетень № 2 для кумулятивного голосування
6. ПРОТОКОЛ №35 річних дистанційних загальних зборів акціонерів
7. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
8. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2 на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1 на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
10. Повідомлення про проведенні загальні збори (15.07.2022)
11. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів