Послуги

Шановний акціонер 2020

                                            ПрАТ   «Київспецмонтаж»

                         (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02072 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

             Повідомляє, що Загальні звітні збори акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» за 2019 р. буде проведено 26 серпня 2020 року о                    16 годині 30 хвилин     за адресою:    02072  м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2

                         (приміщення офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж») .

       Проект порядку денного з проектом рішень по питаннях порядку денного та основні показники  направлені  Вам   13.03.2020 р.

      Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 26 серпня  2020 року з 15 год.                 30 хв до 16 год. 15 хв в приміщенні  (офісі) ПрАТ  «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2.  Перелік (реєстер)  акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на  24 годину 19 серпня 2020 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та  право участі і голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження  предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

   З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ  «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 294-67-77,  067 466-39-95 та на веб-сайті -  ksm.kiev.ua

                    

 

                                                                                       Наглядова рада


17.07.2020