Послуги

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСПЕЦМОНТАЖ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство  “Київспецмонтаж”

1.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04012615

1.4. Місце знаходження емітента

01010,   м. Київ,  вул. Аніщенка, 3-б

1.5. Міжміський код, телефон та факс

тел./факс (044) 220-07-40

1.6. Електронна поштова адреса

 dzerik@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Ksm.emitent.in.ua

1.8. Вид особливої інформації 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


2. Текст повідомлення

      Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року, протокол №28, відбулися зміни у складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж”, у зв”язку з закінченням терміну повноважень посадових осіб :

1)       Звільнено з посади голови Наглядової ради Дзерика Володимира Івановича (паспорт, серія СН №088553 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.01.1996 р.). Володіє часткою 80,25% у статутному капіталі емітента. Перебував на посаді три роки.

2)       Припинено повноваження члена Наглядової ради Ремез Галини Іванівни (паспорт серія СН №356059 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.12.1996 р.). Володіє часткою 1% у статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді три роки.

3)        Припинено повноваження члена Наглядової ради Кузнєцової  Мирослави Олегівни (паспорт серія МБ №372961 виданий Конотопським МВ УМВС  України в Сумській області 09.01.2008 р.). Акціями емітента не володіє. Перебувала на посаді три роки.

4)        Припинено повноваження ревізора товариства  Кушнір Марії Михайлівни (паспорт серія СО №435054 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.08.2000 р.). Володіє часткою 0,5% у статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді три роки.

5)       Обрано на посаду голови Наглядової ради Дзерика Володимира Івановича (паспорт, серія СН №088553 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.01.1996 р.). Володіє часткою 80,25% у статутному капіталі емітента. Займав посадиГолови Правління-директора ЗАТ “Київспецмонтаж”, Голови Наглядової ради ПрАТ “Київспецмонтаж”.  Посадову особу призначено на три роки.

6)        Обрано  членом Наглядової ради Ремез Галину Іванівну (паспорт серія СН №356059 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.12.1996 р.). Володіє часткою 1% у статутному капіталі емітента. Займала посади: начальника кошторисно-договірного відділу, реєстратора ЗАТ “Київспецмонтаж”, корпоративного     секретаря ПрАТ “Київспецмонтаж”. Посадову особу призначено на три роки.

7)        Обрано членом Наглядової ради Макарнеко Галину Венаминівну  (паспорт серія СН №808737 виданий Ватутінським РУ ГУ  МВ МВС  України вм. Києві  23.04.1998 р.). Володіє часткою 0,75% у статутному капіталі емітента. Займала посади: бухгалтер ПрАТ “Київспецмонтаж. Посадову особу призначено на три роки.

8)        Обрано ревізора товариства  Кушнір Марію Михайлівну (паспорт серія СО №435054 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.08.2000 р.). Володіє часткою 0,5% у статутному капіталі емітента. Займала посади начальника планово-економічного відділу, заступника начальника планово-економічного відділу.

            Посадову особу призначено на три роки.

 

   Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ “Київспецмонтаж”  від 25.04.2016 року, протокол засідання Наглядової ради  №1/3, та, відповідно до умов трудового контракту і Статуту Товариства:

9)       Звільнено з посади Директора ПрАТ “Київспецмонтаж”  Грозного Юрія Володимировича  (паспорт, серія НС №586261, виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській області  15.01.1999 р.). Акціями емітента не володіє. Перебував на посаді  три роки.

10)    Призначено на посаду Директора ПрАТ “КиївспецмонтажГрозного Юрія Володимировича  (паспорт серія НС №586261 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській області 15.01.1999 р.).  Акціями емітента не володіє. Займав посади начальника кошторисно-договірного відділу, директора ПрАТ “Київспецмонтаж”. Посадову особу призначено на три роки.

 

3. ПІДПИС

            Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленнів, та визнає, що несе     відповідальність згідно з законодавством.

    

                 Голова Наглядової ради                                     В.І. Дзерик