Послуги

Інформація про акції до початку загальних звітно-виборних Зборів акціонерів

                                                           ПрАТ «Київспецмонтаж»

       Інформація про акції до початку загальних звітно-виборних Зборів акціонерів

                  (відповідно до Ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства)

 

     Відповідно до реєстру (переліку) акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» , які мають право на участь у загальних звітно-виборних Зборах  11.042019р., наданого ПАТ «Національний депозитарій України»  станом на   05.04.2019 року,   загальна  кількость акцій складає 2000 штук. З них кількість голосуючих акцій – 1925 штук. 

 

Директор Грозний Ю.В.


09.04.2019