Послуги

Інформація про проведення зборів 2021

Шановний  акціонер

                                    ПрАТ   «Київспецмонтаж»           

 

                         (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02072 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

                     Повідомляє про проведені  чергові  Загальні звітні збори акціонерів,

                       які відбудуться  25 травня 2021 року та рішення прийняті зборами

 

           Питання порядку денного та прийняті рішення:

1.      Обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів.

Вирішили:

   Обрати лічильну комісію в складі двох осіб:

   Ремез Галина Іванівна – голова комісії,   

   Панченко Володимир Григорович– член комісії. 

 

2.      Звіт Виконавчого органу  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

           Затвердити звіт Виконавчого органу за 2020 рік та оцінити роботу Виконавчого

           органу в  2020 році задовільно.    

 

3.      Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2020 рік та прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту.

     Вирішили:

      Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської

 діяльності Товариства за 2020 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2020 році                          задовільно

 

4.      Звіт Ревізора  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту,

затвердження  висновку ревізора.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора за 2020 рік та затвердити висновок Ревізора.

 

5.      Затвердження балансу  Товариства за 2020 рік.

Вирішили:

           Затвердити  баланс Товариства за 2020 рік.

 

6.      Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

Вирішили:

           Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату

          дивідендів за підсумками роботи в 2020 році. 

 

   7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2021 рік.

       Вирішили:

          Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2021 рік.

 

                                      Особлива інформація:

     Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж», які відбулися 25 травня 2021 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами роботи у 2020 році. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 04 червня 2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» складає 380,000 тис. грн. На одну акцію дивіденди складуть 190,00 грн., а за вирахуванням податку з доходів фізосіб і військового збору це складе 177,65 грн. на акцію. Строк виплати дивідендів до 31.07.2021 року. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплату провести грошовими коштами шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів і поштовими переказами.

 

                                                                                                        Наглядова рада26.05.2021